Contact
Classification
Corporate name:Fujian Taian Lamination Film Co., Ltd.
Company address:No.3 Workshop, Zhongtong Industrial Park, No.518 Yintai Road, Xingtai Development Zone, Changtai District, Zhangzhou City, Fujian Province,China. 
Telephone+86-596-8261168
Mailbox:lzh@talaminationfilm.com